Zakaz kopiowania, drukowania i rozpowszechniania zdjęć oraz treści strony internetowej bez zgody jej administratora.* Kadra

Kadra

Dyrektor 

mgr Grażyna Gałowska

 

Nauczyciele

mgr Małgorzata Szołtysik
mgr Sandra Walczyk
mgr Aneta Kik
mgr Anna Watras
mgr Anita Fyk
mgr Anna Youssef
mgr Marcela Pacholec
Daria Piechaczek
mgr Barbara Polok - logopeda
mgr Katarzyna Prajsnar - psycholog
mgr Kinga Marek - katechetka
Sabina Cania - pomoc nauczyciela
Justyna Żukowska - pomoc nauczyciela


Pracownicy administracji i obsługi

Iwona Kaźmierczak - główna księgowa
Barbara Bobek - intendent 
Andrzej Grzybek - specjalista do spraw BHP

Hanna Szklarska - pomoc biurowa

Elżbieta Gołatka - woźna
Agnieszka Skorupa - woźna
Grażyna Kołodziej - woźna
Sabina Zalewska - woźna

Jadwiga Moskwa - kucharka
Małgorzata Rojek - pomoc kuchenna

Andrzej Porwoł - robotnik gospodarczy
Jan Krzysteczko - dozorca
Henryk Gogoj - dozorca
Waldemar  Grajnert - dozorca
Mirosław Mordziołek - dozorca