* Nauczyciele

Nauczyciele

Dyrektor

0091

Bożena Kansy

Nauczyciele

 Aneta Kik

Mariola Foryś-Nikodem

 

 

Patrycja Lomania

Anna Watras 

 
Kinga Marek


Pracownicy administracji i obsługi

 

 

Sabina Cania

pomoc nauczyciela

Barbara Bobek

intendent

Jadwiga Moskwa

kucharka

Małgorzata Rojek

pomoc kuchenna

 

 

 

 

Krystyna Brzeska

woźna

Klaudia Kucharska

woźna

 

 


Iwona Kaźmierczak - główna księgowa
Andrzej Porwoł - robotnik gospodarczy
Jan Krzysteczko - dozorca
Henryk Gogoj - dozorca
Waldemar  Grajnert - dozorca
Mirosław Mordziołek - dozorca