Zakaz kopiowania, drukowania i rozpowszechniania zdjęć oraz treści strony internetowej bez zgody jej administratora.* Kadra

Kadra

Dyrektor 

mgr Grażyna Gałowska

 

Nauczyciele

mgr Małgorzata Szołtysik
mgr Sandra Walczyk
mgr Aneta Kik
mgr Anna Watras
mgr Anita Fyk
mgr Anna Youssef
mgr Marcela Pacholec
mgr Anna Paprocka
mgr Justyna Grzondziel - logopeda
mgr Katarzyna Prajsnar - psycholog
mgr Kinga Marek - katechetka
Sabina Cania - pomoc nauczyciela
Elżbieta Gołatka - pomoc nauczyciela


Pracownicy administracji i obsługi

Iwona Kaźmierczak - główna księgowa
Barbara Bobek - intendent 
Andrzej Grzybek - specjalista do spraw BHP

Justyna Żukowska- pomoc biurowaAgnieszka Skorupa - woźna
Grażyna Kołodziej - woźna
Sabina Zalewska - woźna


Jadwiga Moskwa - kucharka
Małgorzata Rojek - pomoc kuchenna

Andrzej Porwoł - robotnik gospodarczy
Jan Krzysteczko - dozorca
Henryk Gogoj - dozorca
Waldemar  Grajnert - dozorca
Mirosław Mordziołek - dozorca