Czyste powietrze wokół nas

 

 czyste

Program, który realizujemy. 1. Założenia programu:
 2.  

  • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego
  • Program adresowany jest do dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, z udziałem rodziców i opiekunów
  • Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych
  • Charakter profilaktyczny programu, ale przede wszystkim jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi
  • Może być rozszerzony na środowisko lokalne

   

 3. Cele główne programu:
  • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
  • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

 4. Cele szczegółowe programu:
  • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
  • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na wdychanie dymu tytoniowego

 5. Struktura programu:
  • Scenariusze zajęć dla dzieci
   • Zajęcia I. Wycieczka
   • Zajęcia II. Co i dlaczego dymi?
   • Zajęcia III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
   • Zajęcia IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
   • Zajęcia V. Jak unikać dymu papierosowego?

  • Scenariusze zajęć dla rodziców
   • Spotkanie I
   • Spotkanie II

Metody:
W przebiegu zajęć warsztatowych wykorzystano przede wszystkim metody aktywizujące, które mają umożliwić dzieciom zaangażowanie wszystkich zmysłów i podjęcie różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

 

 

PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU
PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ
"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"


Program skierowany jest do dzieci 5,6-letnich oraz do ich rodziców.Cele ogólne:

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 

Plan działania:

GAZETKA PROFILAKTYCZNA DLA RODZICÓW
"Zdrowy przedszkolak"
Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci LISTOPAD
I SPOTKANIE DLA RODZICÓW Zwiększenie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego STYCZEŃ
WYCIECZKA Ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku. STYCZEŃ
CO I DLACZEGO DYMI? Zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie źródeł i rodzajów dymu. Określenie przyczyn wydobywania się dymu. LUTY
JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? Zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego. MARZEC
CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? Zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów. KWIECIEŃ
JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO? Wzrost kompetencji dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń MAJ
II SPOTKANIE DLA RODZICÓW, WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH pt. „Czyste powietrze wokół nas” Podsumowanie realizacji programu, omówienie wspólnych sukcesów oraz trudności w czasie jego realizacji. CZERWIEC