Zakaz kopiowania, drukowania i rozpowszechniania zdjęć oraz treści strony internetowej bez zgody jej administratora.* Rekrutacja

Rekrutacja

Lista osób zakwalifikowanych

 

 

 

Do pobrania: Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

 NA NOWY ROK SZKOLNY 2021 - 2022


INFORMACJA DLA RODZICÓW
DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA
 

Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej
składają deklarację kontynuacji
czyli potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko
edukacji przedszkolnej w naszej placówce.

Składanie kontynuacji dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się  

w terminie 

od 15.02 2021 r. od godziny 8:00 do 19.02.2021 r. do godziny 15:00.


Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej  oznacza rezygnację z miejsca w  naszym przedszkolu.
 

Druk deklaracji lub rezygnacji do pobrania w SEKRETARIACIE  PRZEDSZKOLA.
 
 Strona dla Rodziców: rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl
 
 
 
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
CHCĄCYCH ZAPISAĆ SWOJE DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru odbędzie się drogą internetową
na stronie 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rudaslaska

w terminie

od 1.03.2021 r. od godziny 8:00 do 15.03.2021r. do godziny 15:00

 

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek 
o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków
i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

 
 
 
Załączniki:
zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska
 

Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci, a nie posiadają komputera i nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez Internet ,
mogą zgłosić się  do sekretariatu przedszkola.

NABÓR ELEKTRONICZNY
WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :
www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl