* Rekrutacja

Rekrutacja

Uwaga Rodzice !!!
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru
– wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla Rodziców
od 06.03.2018 r od godziny 8:00
do dnia 20.03.2018 r do godziny 15:00
 
Strona dla Rodziców: www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

 

Ze względu na brak wolnych miejsc w roku 2018 nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca .
Zgodnie z art. z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) dzieciom, które nie zostały przyjęte w wyniku rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 32, Prezydent Miasta Ruda Śląska wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które przyjmie dziecko.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się w MARCU 2018 r zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR SP.0050.2.22.2018 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 26.01.2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym.


ZAPISY DO PRZEDSZKOLA  NA NOWY ROK SZKOLNY 2018/ 2019

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Rodzice dziecka już uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej składają deklarację kontynuacji czyli potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce.
Składanie kontynuacji dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się  w terminie od:
19 LUTEGO 2018 r. od godziny 8:00 do 26 LUTEGO 2018 r. do godziny  15:00.
Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej  oznacza rezygnację z miejsca w  naszym przedszkolu.

 
Druk deklaracji lub rezygnacji do pobrania w SEKRETARIACIE  PRZEDSZKOLA.
Informacja dla rodziców  chcących zapisać swoje dziecko do przedszkola
 Rodzicu !!!!
Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.
 

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzenie do systemu wniosków na stronie dla rodziców odbędzie się w terminie :
od 06 MARCA 2018 r. od godziny 8:00 do 20 MARCA 2018 r. do godziny 15:00.
Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2012; 2013; 2014; 2015. 
Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci, a nie posiadają komputera i nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez Internet , mogą zgłosić się  do SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA.
 


NABÓR ELEKTRONICZNY
WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :
www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl