* Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w kwietniu bieżącego roku.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.123.207 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
 NA NOWY ROK SZKOLNY 2017 - 2018
Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola


Rodzice dziecka już uczęszczającego do naszego przedszkola składają deklarację kontynuacji czyli potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej.
Rejestracja kontynuacji dzieci uczęszczających do przedszkola odbędzie się  w terminie od:
3 kwietnia 2017 r. godzina 8:00 do 10 kwietnia 2017 r.  godzina 15:00.
Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej  oznacza rezygnację z miejsca w naszym przedszkolu.
 Druk deklaracji lub rezygnacji do pobrania w SEKRETARIACIE  PRZEDSZKOLA.

 
Informacja dla rodziców  chcących zapisać swoje dziecko do przedszkola do przedszkola


 Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.
Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek  o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie od 18 kwietnia 2017 r. godzina 8:00 do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00.
Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2011; 2012; 2013;2014. 
Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci, a nie posiadają komputera i nie mają możliwości dokonania zapisu poprzez internet, mogą zgłosić się  do sekretariatu przedszkola.
Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko mogą zgłosić się również w SEKRETARIACIE  PRZEDSZKOLA.


NABÓR ELEKTRONICZNY
WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl