Zakaz kopiowania, drukowania i rozpowszechniania zdjęć oraz treści strony internetowej bez zgody jej administratora.
Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 32 w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-02-14

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 • Cześć zamieszczonych plików nie jest dostępna cyfrowo.

 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

 • Brak mapy serwisu.

Wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-20

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcela Pacholec

 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Telefon: 32 243 92 98

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągi 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub droga elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32 w Rudzie Śląskiej

 • Adres: ul. Ks. L. Tunkla 96, 41-707 Ruda Śląska

 • E - mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Telefon: 32 243 92 98

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Na teren przedszkola można dostać się od strony ulicy Ks. L. Tunkla, przechodząc przez furtkę otwieraną ręcznie.

 2. Do budynku prowadzi główne wejście po kilku schodach oraz drzwi otwierane ręcznie, odpowiednio szerokie. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

 3. Na terenie przedszkola znajdują się miejsca parkingowe.

 4. Budynek jest dwukondygnacyjny i aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.

 5. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.