Publikacje
1 „EDUKACJA KOMUNIKACYJNA DZIECI W PRZEDSZKOLU”
2 Przygotowanie dziecka do przedszkola
3 Proste życzenia małego dziecka
4 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
5 Kształtowanie systemu wartości u dzieci w wieku przedszkolnym w rodzinie
6 Leworęczność u dzieci
7 Metody aktywizujące
8 Idę do szkoły - krok po kroku